Lehoty emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo

a) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

b) kategórie M1 a N1 so vzenetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

c) kategórie M2, M3, N2, a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu a poruchovú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používanú na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

e) kategórie T v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom priodicky v dvojročných lehotách,

f) kategórie M, N a T pužívané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

g) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom jednoročných lehotách.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategóie L.

Comments are closed.