Ako sa pripraviť na návštevu STK?

Ako sa pripraviť na návštevu STK?

Ako absolvovať STK rýchlo a jednoducho?
Uvedené informácie Vám majú poslúžiť ako návod na plynulé absolvovanie technickej kontroly Vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy až po ukončenie kontroly a tým Vám dávajú komplexný prehľad ako bude technická kontrola prebiehať.

Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu
vozidlo čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou. Povinnú výbavu k Vášmu vozidlu môžete nájsť tu.

Aké doklady musíte predložiť ku kontrole vozidla?

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

1. osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
2. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
3. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré
nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná

* doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch
a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Technická kontrola zvláštna

* osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

d) Emisná kontrola pravidelná

1. osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré
nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

e) Emisná kontrola zvláštna

* doklady podľa odseku d) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004
Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.

f) Emisná kontrola administratívna

* doklady podľa odseku d)

Dôležité !

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Comments are closed.